Šablona

Vaše vlastní seskupení jednotlivých grafických prvků ve Feed Image Editoru. Jednotlivé šablony aplikujete na výběr produktů a exportujete výstupní feed z Mergada, který nahráváte na zbožový srovnávač.